>25.01.2021

Podmienky pojednávaní

MSSR stanovilo podmienky vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/24/20210123 

viac >

>19.01.2021

Lehoty neplynú

Podľa ustanovení  zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa od 19.01.2021 – § […]

viac >