>06.12.2018

https://novaobalka.sk/index.html 

Centrálne úradne doručovanie je automatizované doručovanie úradných zásielok občanom.

Centralizované riešenie zabezpečí zjednotenie a sprehľadnenie procesu a štátu prinesie významné úspory.

Povinnosť využívania CÚD prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zavádza pre OVM, ktorý je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet od 1. novembra 2018.

Ostatné OVM majú možnosť sa na využívaní centrálneho doručovania s NASESdohodnúť.

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_centralne-uradne-dorucovanie/