>01.04.2020

Exekútorské úrady si naďalej plnia všetky svoje povinnosti, pre verejnosť sú však , sprístupnené v obmedzenom režime.

Po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode príjme exekútorský úrad občana iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré neznesú odklad a nedajú sa vybaviť inou formou. Podmienkou je prísne dodržania hygienických pravidiel: občan i zamestnanec úradu sú povinní chrániť si tváre rúškom, ruky jednorazovými rukavicami a exekútorský úrad vykoná po návšteve dezinfekciu priestorov.

Exekútorský úrad naďalej štandardne prijíma poštové zásielky, elektronickú poštu i podania prostredníctvo elektronickej dátovej schránky.

Hotovostné platby môžete vykonávať vkladom na účet alebo poštovým poukazom.